Десять вопросов и ответов о налоге на имущество

Налог на имущество — Daň z nemovitosti.

Если вы купили квартиру или являетесь владельцем недвижимостью первый год,  у вас появляется обязанность перед налоговой инспекцией Чехии подать налоговую декларацию до конца января и рассчитать налог по недвижимости. Если вы все сделали правильно, вам придет квитанцию от налоговой инспекции на оплату налога на недвижимость. Но что делать если вы не подали налоговую декларацию вовремя и вам не пришла квитанция от налоговой?

Složenky se nelekejte

Sazba daně z nemovitosti byla letos zvýšena na dvojnásobek. Proto se nelekejte, až vám přijde složenka s vyšší částkou, než na jakou jste zvyklí. Může za to úsporný balíček. Pokud se vám však bude zdát, že částka je enormně vysoká, neváhejte kontaktovat příslušný finanční úřad.

Daň z nemovitosti musíte zaplatit do 31. května. Pokud jako metodu platby zvolíte bankovní převod, nezapomeňte svůj příkaz podat alespoň tři pracovní dny předem. Od loňského listopadu totiž nestačí odeslat částku z účtu v den splatnosti – ta už musí být v ten den na účtu finančního úřadu. Pokud se tak nestane, hrozí vám úroky z prodlení.

Daň vyšší než 5000 Kč lze zaplatit ve dvou splátkách – první do 31. května a druhá do 30. listopadu.

Částka menší než 30 Kč se nevybírá, výjimkou jsou jen spoluvlastnické podíly na pozemcích – tam zaplatíte minimálně 50 Kč, a to i kdyby vám byla vyměřena daň nižší.

Co musíte vědět o placení daně:

Na deset základních otázek týkajících se placení daně z nemovitosti odpovídal Ondřej Jakob z ministerstva financí.

1. Kdy by mi měla přijít složenka?

Složenka k zaplacení daně by měla být doručena zhruba v polovině května, protože první splátka daně je do konce května.

2. Co když složenka nepřijde?

V tom případě kontaktujte příslušný finanční úřad, pod který vaše nemovitost spadá.

3. Zapomenu daň zaplatit, co s tím?

Pokud si tuto chybu uvědomíte, co nejdříve ji napravte, správce daně vám totiž bude počítat úroky z prodlení.

4. Co když s výší vyměřené daně nesouhlasím?

Opět kontaktujte příslušný finanční úřad a sepište odvolání.

5. Podával jsem daňové přiznání poprvé, přijde mi složenka?

Pokud jste včas a řádně vyplnili a odevzdali přiznání, měla by vám být složenka doručena. Správci daně sice povinnost zasílat složenky nemají, ale vzhledem k tomu, že se jedná o velice účinnou praxi, jsou složenky rozesílány všemi správci daně hromadně.

6. Co když jsem nestihl podat daňové přiznání do konce ledna?

Je ve vašem zájmu podat přiznání k dani z nemovitosti dodatečně a co nejrychleji. Správce daně vám však může daň navýšit až o 10 %.

7. Nemovitost jsem koupil v únoru. Co s daní?

Daň se vyměřuje ke stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována. Ke změnám, které nastanou v průběhu roku, se nepřihlíží. Poplatníkem daně se tak tedy stáváte až následující rok.

8. Je někdo od daně z nemovitosti osvobozen?

Majitelé novostaveb už od daně osvobozeni nejsou. Pokud nedošlo k nějakým výrazným změnám, složenka přijde automaticky. Osvobozeni jsou majitelé zateplených domů, ale pouze ti, kterým vznikl nárok nejpozději v roce 2008.

Rokem 2013 tato úleva zaniká úplně, protože vyprší lhůta pěti let posledním šťastlivcům, kteří mohou svůj nárok uplatnit. Osvobozeni zůstávají i nadále majitelé domů, kteří změnili způsob vytápění a přešli z tuhých paliv na alternativní metody vytápění – tedy solární, větrné, geotermické nebo biomasu.

9. Když nemovitost vlastní více lidí, kdo podává přiznání a kdo platí?

Pokud je vlastníků jedné nemovitosti či pozemku více, přiznání podává pouze jeden z nich. Jak si platbu rozdělí, už není v kompetenci finančního úřadu.

10. Co když vlastník nemovitosti zemřel a právě probíhá dědické řízení?

Pokud majitel nemovitosti zemře a probíhá dědické řízení v době, kdy se má daňové přiznání zaplatit, existují dvě možnosti, jak postupovat. První a výhodnější je zaplatit složenku bez zbytečných průtahů.

Druhým řešením je možný odklad do doby, než se dědictví vyřeší. Poté máte tříměsíční lhůtu na zaplacení. Avšak hrozí vám, že budete muset řešit případné penále a žádat o prominutí u úřadů, což je cesta nelehká a zbytečně komplikovaná.

Источник blesk.cz

Related posts:

Запись опубликована в рубрике Налоги в Чехии, Недвижимость в Чехии, Справочная информация с метками . Добавьте в закладки постоянную ссылку.