S.R.O. — десять важных изменений в законе с 2014 года

1. Povinná úprava společenské smlouvy (zakladatelské listiny)

Společnosti s ručením omezeným jsou povinny přizpůsobit do konce června 2014 své zakládací dokumenty tak, aby neodporovaly donucujícím ustanovením zákona, a doručit je do sbírky listin.

2. Základní kapitál a vklady

Minimální výše vkladu u společnosti s ručením omezeným je pouze 1,- Kč.

3. Kmenové listy

Od 1.1.2014 bude možné, aby podíl ve společnosti s ručením omezeným byl představován kmenovým listem – cenným papírem na řad.

4. Různé druhy podílů

S úmyslem zvýšit atraktivitu formy podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným zavádí zákonodárce širší využitelnost druhů podílů.

5. Uvolněný podíl a vypořádací podíl

Za uvolněný podíl označuje zákon o obchodních korporacích ten podíl, který je důsledkem zániku účasti společníka ve společnosti, přičemž k tomuto zániku došlo jinak než převodem podílu.

6. Odpovědnost jednatele a péče řádného hospodáře

Zákon o obchodních korporacích zavádí zvýšenou odpovědnost jednatelů.

7. Zrušení zákazu řetězení, Úprava zákazu konkurence

Od 1.1.2014 platí, že jedna a táž osoba může být jediným společníkem či zakladatelem libovolného počtu společností s ručením omezeným a zároveň, že společnost s ručením omezeným napříště může být jediným společníkem či zakladatelem jiné společnosti s ručením omezeným.

8. Změna úpravy odměňování

Zákon o obchodních korporacích stanoví, že je nutné přizpůsobit ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně členů orgánů společnosti do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak platí, že je výkon funkce bezplatný.

9. Vystoupení společníka ze společnosti

Zákon o obchodních korporacích počítá s dvěma základními možnostmi vystoupení společníka ze společnosti.

10. Internetové stránky společnosti

Má-li společnost s ručením omezeným internetové stránky, přibývá jí od 1.1.2014 další povinnost.

 

 

Related posts:

Запись опубликована в рубрике Компания в Чехии, Налоги в Чехии, Справочная информация с метками , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.