Налоговые изменения в 2014 году: что ждет сотрудников компаний

Налоговые изменения в 2014 году: что ждет сотрудников компаний.

Pro většinu zaměstnanců v roce 2014 zůstává systém daní a odvodů beze změny. Nemění se výše daňových slev (například základní sleva na poplatníka 24 804 korun ročně, sleva na dítě 13 404 korun ročně), zatím se nemění ani pravidla pro výpočet odvodů — i v roce 2014 se bude vycházet ze super hrubé mzdy.

Nová povinnost pro lidi s nejvyššími příjmy
Také sazba daně z příjmů fyzických osob se nemění, takže i v roce 2014 zůstává 15%. Na příjmy nad čtyřnásobek průměrné mzdy se opět uplatní takzvaný solidární příspěvek ve výši 7% — fakticky to tak znamená progresivní sazbu. Ta se poprvé uplatní už pro příjmy za rok 2013.

Částka mzdy, ze které se již bude odvádět sedmiprocentní solidární zvýšení daně, se mírně zvyšuje na 103 768 korun v daném měsíci. V roce 2013 byla hranice na 103 536 korun.

Zaměstnanci s vysoce nadprůměrnými příjmy, kteří solidárnímu sedmiprocentnímu zvýšení daně podléhali v roce 2013 — byť i jen v jednom měsíci — nemohou „daňovou administrativu» na začátku roku nechat na svém zaměstnavateli.

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění se v roce 2014 mírně zvyšuje na 1 245 216 korun, v roce 2013 to bylo 1 242 432 korun. Z výdělků nad tento limit zaměstnanci neplatí sociální pojištění, u zdravotního pojištění byl tento strop zrušen (oficiálně jen dočasně do roku 2015).

Vyšší limit pro srážkovou daň
Lidé, kteří pracují na takzvanou dohodu, mohou po Novém roce nechat placení daně na zaměstnavateli i při vyšších příjmech než dříve — limit se zdvojnásobí na deset tisíc.

Zvyšuje se totiž limit pro uplatnění konečné srážkové daně u poplatníků, kteří nepodepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, a to z pěti na deset tisíc korun měsíčně. Tuto srážkovou daň bude možné aplikovat pouze na příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce (DPP).

Další daňové změny
Příjmy za práci učňů a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy jsou počínaje rokem 2014 osvobozeny od daně a také od sociálního a zdravotního pojištění.

Ruší se také zaměstnanecký paušál 3000 korun ročně, který zatím neplatil, ale měl nahradit zvažované zrušení daňových výhod u stravenek a dalších benefitů. Přestože poslanci před dvěma lety omezení těchto výhod odmítli, prosadili tehdy současně i zavedení daňového paušálu, což by státní rozpočet připravilo o další peníze.

Источник  aktualne.centrum.cz

Related posts:

Запись опубликована в рубрике Зарплата в Чехии, Налоги в Чехии, Справочная информация. Добавьте в закладки постоянную ссылку.